domingo, diciembre 6th, 2009

Consume Hasta Morir (Part 1)

Aquesta entrada tracta d’un dels principals creadors de “material sensible” (conjunt d’instruments audiovisuals concebuts, creats i emprats amb la finalitat d’emocionar i sensibilitzar el públic a qui va dirigit). ConsumeHastaMorir.org és “una reflexió sobre la societat de consum en la que vivim, utilitzant un dels seus propis instruments, la publicitat, per a mostrar fins a […]