miércoles, octubre 28th, 2009...00:14

¿De què parlem quan diem «ciberactivisme»?

Jump to Comments

Al parlar de ciberactivisme ens estem referint al conjunt de tècniques i tecnologies de comunicació social, basades fonamentalment en Internet i telefonia móbil, associades als processos d’acció col·lectiva i presa de posició social. Aquesta definició, senzilla però bastant aclaridora, la podem extreure a partir de l’etimologia del terme, format pel prefixe  “ciber-”  i el sustantiu “activisme”.  Analitzem ara més detingudament aquests dos components. Segons recull el Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE,   “ciber-” és un “elemento compositivo prefijo, creado por acortamiento del adjetivo cibernético, que forma parte de términos relacionados con el mundo de las computadoras u ordenadores y de la realidad virtual: ciberespacio, cibernauta, etc.”  En quant al concepte d’ activisme, es pot generalitzar com l’acció sostinguda amb la intenció d’efectuar un canvi d’ índole social o política. 

Així doncs, per ciberaccions s’entenen aquelles iniciatives nascudes o promogudes des de la xarxa (Internet, blogsfera, xarxes socials, via SMS, etc.) relacionades amb la busca d’ un món democràtic, més just i millor, en el que es respecten els valors i drets humans i es garantitze la protecció del medi ambient. Com bé podeu pensar, les accions que es promouen són la recollida de firmes, l’enviament de cartes a governs, institucions i empreses, la convocatòria de manifestacions i concentracions…

Hui en dia, el ciberactivisme constitueix una de les principals ferramentes de participació de que disposem. A més, es tracta d’ un fenomen que s’extén al món sencer (entem que allà on hi haja accés a les noves tecnologies) i guanya cada dia més adeptes. Estem, doncs, davant el flamant model de militància del segle XXI. 

L’èxit d’aquestes mobilitzacions es deu a que naixen de la mà d’ Internet, amb tots els avantatges que aquest presenta: agilitat, immediatesa, costos quasi nuls, simplicitat i, sobretot, difusió mundial.

Tancaré aquesta primera entrada amb una definició de l’especialista espanyol en xarxes David de Ugarte, al seu llibre El poder de las redes (pág. 85):

» (El ciberactivisme és) toda estrategia que persigue el cambio de la agenda pública, la inclusión de un nuevo tema en el orden del día de la gran discusiín social, mediante la difusión de un determinado mensaje y su propagación a través del ‘boca a boca’ multiplicado por los medios de comunicación y publicación electrónica personal».Deja una respuesta


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 5 3 ?